Ikona koja predstavlja mjerenje šećera iz prstaŠećerna bolest tipa 2 karakterizirana je visokom pojavnošću, čemu uvelike doprinosi povećana prevalencija pretilosti i nezdravog načina života. Kliničkim istraživanjima dokazano je da je primjenom jednostavnih mjera moguće spriječiti ili odgoditi nastup komplikacija šećerne bolesti tipa 2. Edukacija predstavlja temeljni princip liječenja šećerne bolesti, a odnosi se na usvajanje znanja vezano uz pravilnu prehranu, primjerenu tjelovježbu te farmakološke mjere liječenja.


Cilj ove edukacije je učiniti nove spoznaje i saznanja dostupnijima u cilju napretka zbrinjavanja osoba oboljelih od šećerne bolesti u RH. Edukacija se sastoji od 5 kratkih video modula, kroz koje pratimo jednog tipičnog bolesnika sa šećernom bolešću, gospodina Franu, od samog trenutka postavljanja dijagnoze šećerne bolesti i suočavamo se s kliničkim izazovima s kakvima se svaki liječnik susreće u svojoj svakodnevnoj kliničkoj praksi.


Dr. sc. Tomislav Božek, dr. med.

Klinička bolnica Merkur

Sveučilišna klinika za dijabetes, endokrinologiju i bolesti metabolizma Vuk Vrhovac
Ovaj modul namijenjen je:

Ikona koja predstavlja liječnikaliječnicima obiteljske medicineProcijenjeno vrijeme potrebno za pregledavanje svih video sadržaja koje smo pripremili za Vas:

Ikona koja predstavlja satdo 60 minIkona koja predstavlja logotip HLKZbog isteka trajanja, modul više ne donosi bodove HLK, no Vi ga još uvijek možete pregledavati i educirati se :)
Ikona koja predstavlja autore modula


Autori modula:


Doc. dr. sc. Maja Cigrovski Berković - KBC Sestre milosrdnice

Dr. Mladen Grgurević, KB Merkur – SK Vuk Vrhovac

Doc. dr. sc. Mladen Krnić - KBC Split

Doc. dr. sc. Ines Bilić Ćurčić - KBC Osijek

Dr. sc. Tomislav Božek - KB Merkur

Prim. dr. sc. Marina Gradišer - ŽB Čakovec

Doc. dr. sc. Sanja Klobučar Majanović - KBC Rijeka
Ovaj modul je izrađen uz potporu tvrtke:


Ikona koja predstavlja logotip tvrtke Sanofi

Ikona koja predstavlja modul
Za uspješnost liječenja i zadovoljstvo osoba sa šećernom bolesti tipa 2, individualni pristup igra važnu ulogu.
Također je bitno prepoznati pravo vrijeme za intenziviranje terapije i uvođenje inzulina u terapiju nakon što su iscrpljene mogućnosti liječenja oralnom terapijom.Ovaj modul namijenjen je:

Ikona koja predstavlja liječnikaliječnicima obiteljske medicineProcijenjeno vrijeme potrebno za pregledavanje svih video sadržaja koje smo pripremili za Vas:

Ikona koja predstavlja sat35 minIkona koja predstavlja logotip HLKModul je bodovan sukladno odluci Hrvatske liječničke komore.
Ikona koja predstavlja autore modula

 Autori modula:Dr. sc. Valerija Bralić Lang, specijalistica obiteljske medicine

Dr. sc. Tomislav Božek, subspecijalist endokrinologije i dijabetologije

Dr. Tomas Matić, subspecijalist endokrinologije i dijabetologije

Dr. Davorka Herman Mahečić

Doc. dr. sc. Srećko MarušićOvaj modul je izrađen uz potporu tvrtke:


Ikona koja predstavlja logotip tvrtke Sanofi